Dr. D. Stefanoviç: Ftillzim’ i Ungjillit pas Mattheut
Përkthye prej Episkop Irieneut (Banushi), Tiranë 1944.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF