UDHËTARI nga kjo Botë ndë tjetërën” (The Pilgrim’s Progress), 1927

© Instituti për Studime Shqiptare dhe Protestante, 2018.