Atë Justin Anthimiadhi: “Himni i dashurisë – I Apostull Pavlit”, KOASh, Tiranë 2007.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF