1. Ikona dhe miniatura mesjetare në Shqipëri (SHFLETUES)

2. Ikona dhe miniatura mesjetare në Shqipëri (PDF)

Icônes et miniatures du Moyen âge en Albanie    ( PDF )

 

3. Ikona dhe miniatura mesjetare në Shqipëri    ( HTML )

Icônes et miniatures du Moyen âge en Albanie     ( HTML )

Theofan Popa, (1974)
© Shtëpia botuese «8 Nëntori»