Imzot Kallistos Ware, Mitropolit i Dioklisë: “Udha Ortodokse”
Përktheu Atë Foti Cici, Botimet “Streha”, Tiranë 2015.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF