Shkëputur nga libri:

“Konstandin Kristoforidhi: Historia e Shkrimit të Shenjtë (1870 e 1872) dhe Katër katekizma (1867 e 1872)”.

Përgatitur për shtyp dhe paraqitur nga prof. dr. Xhevat LLoshi.

Botuar nga Instituti për Studime Shqiptare dhe Protestante, 2017.

TË DY LIBRAT NË SHFLETUES
TË DY LIBRAT NË PDF