Jerondikon – Urtësia e Etërve të Shkretëtirës, KOASh, Tiranë 2008.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF