Katekizmi i Krishterë Ortodoks
Jeta Jonë me Zotin – libër katekizmi
Pjesa B, Vëllimi II, Mësimet 19-36, Tiranë 2002

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF