Jeta Jonë me Zotin (Pjesa C, v. I, 1-18)
Katekizmi i Krishterë Ortodoks
Pjesa C, Vëllimi I, Mësimet 1-18, Tiranë 2003.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF