Jeta Jonë me Zotin – libër katekizmi
Pjesa C, Vëllimi I, Mësimet 1-18, Tiranë 2003.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF