Jetë shenjtorësh 1, KOASh, Tiranë 1996 (Lefteri, Onufri, Anastas Persiani, E Diela, Evgjenia, Harallambi).

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF