Jetë shenjtorësh 2, KOASh, Tiranë 1996 (Mamasi, Petri, Llukai, Sofia dhe bijat e saj, Dhimitri, Katerina, Gjergji).

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF