Jetë shenjtorësh 3, KOASh, Tiranë 1996 (Trifoni, Nili, Sava, Joan Theologu, Gjergji).

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF