Jetë shenjtorësh 4, KOASh, Tiranë 1996 (Avraam Eremiti, Elesa, Evdhoqia, Pandeleimoni, Thekla).

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF