Jetë shenjtorësh 5, KOASh, Tiranë 1996 (Joan Përdëllimtari, Andoni i Madh, 40 Martirët, Stefani, Petro Athoniti).

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF