Jetë shenjtorësh 6, KOASh, Tiranë 1996 (Varnava, Joani i Shkallës, Gliqeria, Irini, Marina).

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF