Jetë shenjtorësh 7, KOASh, Tiranë 1996 (Matheu, Maria e Egjiptit, Theodhora e Aleksandrisë, Thedhor Tironi, Prokopi).

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF