Jetë shenjtorësh 8, KOASh, Tiranë 1996 (Artemi, Paisi, Kristina).

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF