Select Page

Jeta Kristiane I

Jeta Kristiane I

Jeta Kristiane I (Revistë fetare e përmuajshme – organ i KOASh-it) Numrat 1-12 (mars 1940 – shkurt 1941) Pesë vëllimet e Jetës Kristiane u dhuruan të skanuara nga znj. Zografa Kokthi dhe vëllai i saj, z. Llazar Nushi, si trashëgimi e babait të tyre, Vlash Nushi. LIBRI...

Jeta Kristiane II

Jeta Kristiane II

Jeta Kristiane II (Revistë fetare e përmuajshme – organ i KOASh-it) Numrat 1-10 (mars 1941 – dhjetor 1942) Pesë vëllimet e Jetës Kristiane u dhuruan të skanuara nga znj. Zografa Kokthi dhe vëllai i saj, z. Llazar Nushi, si trashëgimi e babait të tyre, Vlash Nushi....

Jeta Kristiane III

Jeta Kristiane III

Jeta Kristiane III (Revistë fetare e përmuajshme – organ i KOASh-it) Numrat 1-12 (mars 1942 – shkurt 1943) Pesë vëllimet e Jetës Kristiane u dhuruan të skanuara nga znj. Zografa Kokthi dhe vëllai i saj, z. Llazar Nushi, si trashëgimi e babait të tyre, Vlash Nushi....

Jeta Kristiane IV

Jeta Kristiane IV

Jeta Kristiane IV (Revistë fetare e përmuajshme – organ i KOASh-it) Numrat 1-12 (mars 1943 – shkurt 1944) Pesë vëllimet e Jetës Kristiane u dhuruan të skanuara nga znj. Zografa Kokthi dhe vëllai i saj, z. Llazar Nushi, si trashëgimi e babait të tyre, Vlash Nushi....

Jeta Kristiane V

Jeta Kristiane V

Jeta Kristiane V (Revistë fetare e përmuajshme – organ i KOASh-it) Numrat 1-8 (mars 1944 – dhjetor 1944) Pesë vëllimet e Jetës Kristiane u dhuruan të skanuara nga znj. Zografa Kokthi dhe vëllai i saj, z. Llazar Nushi, si trashëgimi e babait të tyre, Vlash Nushi. LIBRI...