Papa Kristo H. Negovani Bënjatë të Shënjtorëvet Dërgimëtarë – me shumë të gjatë ndarajim (Për mësimëtarët e pjeshtëse pesëtë edhe për cilinë-do orthodoks të krishterë), Sofie 1905. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF