KODIKU BERATAS (vitet 1760).
Botim kritik – përgatiti Bardhyl Demiraj.
Akademia e Shkencave të Shqipërisë, 2019.
Copyright / Të drejtat e autorësisë: Bardhyl Demiraj.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF