Komentar i Statutit të ri të KOASh-it (2006).
Lexoni trajtesën e plotë (70 faqe) në PDF, në linkun më poshtë:

Komentar i Statutit të ri të KOASh-it (2006)