Kremtore e Kishës Orthodokse
E Përktheu Imzot Fan S. Noli
E Botoj Peshkopata e Amerikës
Boston, Mass., 1947

Libri në shfletues
Libri i plotë në PDF
Libri i ndarë në kapituj

Parëthënie (0.05 mb)
Lutje të Ndryshme (1.2 mb)
Kanuni i Vogël i Shën Marisë (0.7 mb)
Kanuni i Math i Shën Marisë (0.8 mb)
Lutësorja (5.4 mb)
Të Kremtet e Shtatorit (1.7 mb)
Të Kremtet e Tetorit (1.3 mb)
Të Kremtet e Nëntorit (3.2 mb)
Të Kremtet e Dhjetorit (3.7 mb)
Të Kremtet e Jenarit (4.3 mb)
Të Kremtet e Shkurtit (1.0 mb)
Të Kremtet e Marsit (1.0 mb)
Të Kremtet e Prillit (1.0 mb)
Të Kremtet e Majit (0.7 mb)
Të Kremtet e Qershorit (0.6 mb)
Të Kremtet e Korrikut (1.5 mb)
Të Kremtet e Gushtit (1.3 mb)
Doksollogjia e Flamurit (0.2 mb)
Tabella e Pashkëve (0.5 mb)
Lista e Ndihmëtarëve (0.6 mb)
Përmbajtja e Librës (0.1 mb)