Përkthim i pabotuar i librit të parë të Biblës në variantin gegërisht.

Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2009)

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF