Libri i plotë

Kujtim vepre dhe intrige
Kryepeshkop Visarion Xhuvani, 1926