Koncili Provinciali o Kuvendi i Arbënit…, Romë 1706.
Botim kritik – përgatiti Bardhyl Demiraj, 2012.
Majtas: riprodhimi fotografik.
Djathtas: teksti kritik.
Copyright / Të drejtat e autorësisë: Bardhyl Demiraj.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF