Andrea Llukani
SI DUHET TË JETË EPISKOPI
(Komenti i Letrës I të Timotheut), 2010.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF