Letrat e Pjetrit dhe letra e Judës (komentar), Rruga e Paqes, 2020.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF