TE MEDHA

TE KISHES ORTHODOXE
KTHYÉR NGA GREQISHTIAM

PRÉJ

PRIFTIT ORTHODOX FAN S. NOLI

BOSTON, MASS.
1911


SHENTERISE SE TIJ

DHÉ ATIT T’IM

IMZOT PLATON

KRYÉPÉSHKOPIT T’AMÉRIKES

SE VÉRIUT DHÉ NISIVÉ ALEUTIANÉ

SI SHENJE RÉVÉRIMI DHÉ MIRENJOHJÉJÉ

KETÉ VÉPRE I DÉDIKOJ

KTHÉNJESI


PARETHÊNIÉ

Dyké shtypur ketê libre, çgarkohém nga nje barre dhé mé gas shoh qe me mbétét vétem dhé nje libre fétaré êdhé per te botuar. Kio do te jéte TRIODI DHÉ PÉNTÉKOSTARI I VOGEL, te cilen do t’a kém gatî nga véra qe vjén. U lutém Shqiptarevé te me ndihmojne dhé per ketê libre te funtmé, é cila do te mbushe sérine é tékstévé fétaré Orthodoxé shqipé mê te névojshimé dhé do te me lêre te lire te mérrém mé kthimé véprash létraré, per te cilat kombi yne ka aqe névoje.

KTHÉNJESI.


LIBRA PERMBAN

Viéshte é Pare
Viéshte é Dyte
Viéshte é Tréte
Dhjétor
Jénar
Shkurt
Mars
Prill
Maj
Qérshor
Korrik
Gusht
Ungjijte Mengézore te se Diélavé
Diélore, osé Ungjijte dhé Apostujte é te Diélavé te Motit
Lista é Ndihmetarevé