Select Page

Ali Tyrabiu

Armela Hysi

Bekim Lumi

Shakespear-i dhe Kanuni i Lekë Dukagjinit

Shakespear-i dhe Kanuni i Lekë Dukagjinit

Bekim Lumi: SHEKSPIRI DHE KANUNI I LEKË DUKAGJINIT Një studim krahasues i tragjedisë Makbethi të William Shakespear-it në kontekst me kodin zakonor shqiptar “Kanuni i Lekë Dukagjinit”. Botim dygjuhësh: shqip dhe anglisht Prishtinë, 2019 © Familja e Bekim Lumit &...

Erlet Shaqe

Fan S. Noli

HISTORIA E SKËNDERBEUT (1921)

HISTORIA E SKËNDERBEUT (1921)

HISTORIA E SKËNDERBEUT (Gjerq Kastriotit) MBRETIT TË SHQIPËRISË (1412-1468) Prej Peshkopit Theofan (Fan S. Noli) Boston, 1921. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF  

Fatmir Minguli

Tjetërlloj

Tjetërlloj

Fatmir Minguli: “Tjetërlloj- Ese për Moikom Zeqon”, Botimet 2M, Durrës, 2021. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF  

Daniel Arnaut

Daniel Arnaut

Fatmir Minguli: “Daniel Arnaut – Simptoma të poezisë së shkruar shqipe në shek. XII-XIII”, Botimet 2M, Durrës, 2018. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF  

Triptik historik

Triptik historik

Fatmir Minguli: “Triptik historik: Nivicë Bubar, 1544-1659, Një shikim mbi figurat Gjergj Basta, Neofit Rodino dhe Meksi Buba”, Botimet 2M, Durrës, 2016. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF  

Filip Shiroka

Zani i zemrës, 1933

Zani i zemrës, 1933

Filip Shiroka: Zani i zemrës, 1933 Ky libër u dhurua nga z. Pjetër Logoreci i skanuar, si pjesë e bibliotekës së tij personale. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF

Lef Nosi

Martin Kuka

Moikom Zeqo

Naim Frashëri

Naun Kule

Skënder Gashi

Stefan Martiko

Vangjush Ziko