Select Page

Tjetërlloj

Tjetërlloj

Fatmir Minguli: “Tjetërlloj- Ese për Moikom Zeqon”, Botimet 2M, Durrës, 2021. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF  

Daniel Arnaut

Daniel Arnaut

Fatmir Minguli: “Daniel Arnaut – Simptoma të poezisë së shkruar shqipe në shek. XII-XIII”, Botimet 2M, Durrës, 2018. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF  

Triptik historik

Triptik historik

Fatmir Minguli: “Triptik historik: Nivicë Bubar, 1544-1659, Një shikim mbi figurat Gjergj Basta, Neofit Rodino dhe Meksi Buba”, Botimet 2M, Durrës, 2016. LIBRI NË SHFLETUES LIBRI NË PDF