UDHËTARI nga kjo Botë ndë tjetërën” (The Pilgrim’s Progress), 1927 © Instituti për Studime Shqiptare dhe Protestante, 2018. LIBRI NË SHFLETUES