Librë e të Kremteve të Mëdha të Kishës Orthodoxe
Kthyer nga Greqishtia
Prej Priftit Orthodox FAN S. NOLI
Boston. Mass., 1911  

Libri në shfletues
Libri i plotë në pdf
Libri i ndarë në kapituj

LIBRA PERMBAN (0.6 MB)
VIÉSHTE É PARE (1.0 MB)
VIÉSHTE É DYTE (0.7 MB)
VIÉSHTE É TRÉTE (0.7 MB)
DHJÉTOR (3.9 MB)
JÉNAR (3.8 MB)
SHKURT (0.5 MB)
MARS (0.4 MB)
PRILL (0.3 MB)
MAJ (0.3 MB)
QÉRSHOR (0.3 MB)
KORRIK (0.1 MB)
GUSHT (0.7 MB)
UNGJIJTE MEGJÉZORE TE SE DIÉLAVÉ (0.6 MB)
DIÉLORE, OSÉ UNGJIJTE DHÉ APOSTUJTE É TE DIÉLAVÉ TE MOTIT (2.7 MB)

Libri në HTML

LIBRA PERMBAN
VIÉSHTE É PARE
VIÉSHTE É DYTE
VIÉSHTE É TRÉTE
DHJÉTOR
JÉNAR
SHKURT
MARS
PRILL
MAJ
QÉRSHOR
KORRIK
GUSHT
UNGJIJTE MEGJÉZORE TE SE DIÉLAVÉ
DIÉLORE, OSÉ UNGJIJTE DHÉ APOSTUJTE É TE DIÉLAVÉ TE MOTIT
DIÉLORE, OSÉ UNGJIJTE DHÉ APOSTUJTE É TE DIÉLAVÉ TE MOTIT