Libri i Daljes (komentar), Rruga e Paqes, 2021.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF