LISTA É NDIHMETAREVÉ

 

 

PARIS

 

Princ Aladro Kastrioti, fr. 500.

 

KONSTANCE

 

H. Dashmani frênga 5, Ilia Kota 20, Grigor Vasil Progri 20, Grigor Sido Progri 5, Rafail Gjérq 5, Aristidi Jakolé 40, Stavré Naum 20, Pavli Kristo 10, Nikolla Marko Ramani 23, Dimitri Jaké Progri 5, Thoma Anton Tréni 5, Kristaq Kosta Négovani 10, Jovan Psalti 5, Ilia Pétro 3, Ilia A. Lumi Oçishti 10, Vangjél Todori 10, Kosma Dimitri 4, Dimitri A. Toki Progri 5, Thanas Stérjo Béllkamén 5, Mihali Gula Négovani 5, Janaq Kristo 5, Gjérq Tanasi Péshkopia 20, Kristo Vangjél Progri 5, Vasil Anton Tréni 10, Dimitri Gjérq Progri 4, Pétrush Nikolla Lubanishta 5, Vangjél Pétré Tushémishti 5, Pandéli Trajan Progri 10, Jan Mihail Léhova 10, Grigor Jovan 3, Dimitri Kristo 3, Kostandin Pétré 3, Dimitri Vasil Oria 2, Kristo Uçé Oçishti 5, Bézica Athanas 5, Mina Pétré 10, Pétré Sh. Ruço 20, Angjélina Pétré 5, Vellazeria Sérafim 10, Gjérq Grigori 5, Dimitri Manasi 5, Anton Rado 20, Isail Pétré 5, Néofit Siméon 5, Kiprian J. Loci 10, Pétré Jovan Potkozhan 20, Aléksander Naum Çérava 5, Avram Marko 20, Zaharia Zamfiresku 20, H. S. 10, Dimitri Négovani 10.

 

SOFJE

 

Dimitri Mole 50, Thoma Sotiri 20, Kristo Luarasi 20, Vellazeria Thanas dhé Simi Nikolla 40, Josif Bageri 5, Sali Elbasani 5, Kristaq Nikoll Dishnica 5, Siliani 20, Tasi Kosta Shtika 20, Vasil Kosta Shtika 10, Stefan Sava 2, Kotsi Haralambi 5, Marko Simo 2, Kosta Jani Trébicka 5, Mandi Josif Pojani 5, Lazar Josif Pôjani 5, Thanas Stavré 10, Pétro Kinazi Shtika 10, Andréa G. Trajan 10, Pandéli Lazar Tréni 10, Efthim Kristo 5, Andréa Dimitri 20, Kostandin Bodi 10, Spiro Janaqi 5, Thémél Kadro 5, Kosta Stérjo Shtika 5, Isaak Vasil Progri 5, Todi Kristo Progri 2, Dimitri Vasil Shtika 1, Sotir Dini Korça 10, Stefan Nikolla Borovag 5, Todi Lazog 5, Nuni Lazo Tréni 2, Thémél Lazo Tréni 5, Mato Gjérgji 2, Aléksander Lambi 2, Dimitri Trajan 5, Dimitri Janaq Trébicka 5, Josif Vasil Trébicka 10, Dimitri Vasil Trébicka, 5, Ligor Nikoll Dishnica 5, Koli Andon Mborja 5, Thanas Nikoll Shtika 5, Théodor Andréa 5, Gjérq Stefan Kolonja 20, Marko Vréto 5, Koço Andréa 5, Kosta Zguri Prodani 5, Sotir Lambro 2, Thoma Josif Kolonja 3, Ilia Naum 2, Jani Dhami Trébicka 2, Lazar Jani Vos. 3, Thirni Dimitroff 5, Thirni A. Sirani 10.

 

HARKOV, RUSI

 

A. N. Koçi Rublé 40, Zonja E. P. Koçi 10, A. S. Osoja 10.

 

AMERIKE

 

MARLBORO, MASS – Dimitri Kréshpani $ 1.
MAYNARD, MASS – Tili Kita 1.
BOSTON, MASS – Kristo Vishnja 2, Stefan Kirici Vertopi l, Stavré Josif 1, Dhosi Katundi l, Dhima Katundi l, Angelo Stephenson l, Pétro Mangelli l, Pétro K. Stéfanllari 1, Louis Pano Tréska 1, H. K. Tsétsi l, Pétro Lazar Tsétsi l, Toli M. Tsétsi 1, Tili M. Tsétsi 1, Pandi M. Tsétsi l, Théodos Kristofor l, Ndrio S. Matto l, Jani Théodor l.
CONCORD, N.H. – Kosma Prift Trébicka 2, Thoma Kristo Konomi 1.50, Mato Tasi Trébicka l, Basil Spiro Téperi 0.50, Luka me Shoket l, Spiro Naké Goroshani l.
TAUNTON, MASS – Shen Kolli i Luarasit l, Shen Thanasi i Luarasit l, Luka Fan Simon l, Naum Spiro l, Th. V. Risto 1, V. J. Dinko l, Gjérq Dimitri 1, Gjérq Luka Qafezézi l.
FITCHBURG, MASS – Gjérq Argir Katundi l, Spiro Nikolla Trébicka l, dhé Kristo Josif Trébicka, Luka Athanas Trébicka, Gjérq Dédé Himara, Miti Dhoske Trébicka, Simo Ilia, nga 0.25.
MILFORD, MASS – Dimitri V. Robo, Kristo A. Kallfa, Mihal D. Chulé, Luka V. Kostandin, Jani Vasil, Vasil N. Poléna, nga l; Gjérq P. Lubonja, Naum A. Lolo, Lazar Adam, George Spiro, Gjérq Spiro, James George, nga 0.25; Dimitri Kristo 0.10.
LACONIA, N.H. – L. L. John, Sotir D. Stratoberdha, nga 1.
RED WING, MINN – Pandéli Naum, Koli Lambi, Spiro Thimo, nga l.
ST. LOUIS, MO – Manol P. Dindi, Vasil K. Tanini, nga l.
MANCHESTER, N.H. – R. A. Milo, Nastas Adam, Apostol Naum, Kosta Isak; Kostandin Basil, Louis John, Dimitri N. Négovan, D. Anderson, nga l.
PEABODY, MASS – Léonida Tsika, Nikolla Anastas, nga l.
NATICK, MASS – Klub’ i Dardharevé te Rinj 5 ; Thoma Zoldani, Vasil Kristo, Thirni Zengo, nga l ; Kléanthi 0.25.
SYRACUSE. N.Y. – Stérjo K. H. Béllkaméni 2, Thamas Gjoka Béllkaméni 2, Vasil N. Progri 1.50; Panajot Duka Béllkaméni, Kosta Vasil Kotorri, Dimitri K. Tavéllari, Miti K. Lakrori, Alex Josif Oshtéca, Mihal V. Kotorri, Kolé Dénico Kotorri, Pandi A. Sinica, Vasil G. Bilishti, Gligor S. Naçi, Kosta V. Kotorri, Nikolla Nasto, Gjérq Durangi, Apostol N. Hilo, nga l; Théodos Gjéorgiadi, Apostol Gjérgji, Stefan N. Milendoff, nga 0.50; Pétro D. D. Lurni, Stebro Nikolof, Stavré Lazaroff, nga 0.25.

 

MAL’ I SHÉNJTE

 

Osh. Gjérq Spiro Panariti frênga 20, osh. Parthén H Gjérgji 20, osh. Polikarp Voskopoja 15; osh. Sofron S. Borova 10, Kiriako Kostandin Gohtivishti 10, Prift Pétro Bullazéri 10, Vellézeria G. M. Borova 10; Kolé Ilia Réhova, Sérafim Çoté Lengeza, Sotir Vangjél Borova Gjérq K., Kalço Grapshi, Thoma Kristo Borova, Thanas P. Kondaku Borova, Kristo P. Thanas Léhova, Panajot D. Léhova, Dimitri Kostandin Léhova, Pandéli D. Lulia Shalesi, Vasil K. Martiro Borova, Marko A. Béllkaméni Gurebardhesi, Kirias Josif Réhova, Vellézeria Donaçi Ziçishti, Anastas J. Borova, Nikoll Totokoçi Korça, Ghin Spiro Panariti, Thanas Zengo Dardha, Prift Anatoli, H. Gjérq, Dhosi Josif Kréshova, Pandéli Lazo Borova, Prift Joasaf Spiro Panariti, hiérodiak Qirill D. Bézhani, hiérodiak Grigor A. Zdruli Dardha, Sotir J. Koçoli Kuleza, osh. Epifan D. Léhova, osh. Damian K. Léhova, osh. Kiriako Vatopédi Perméti, osh. Pétro P. Terhova, Nikolla V. Zografi nga 5.