Arkimandrit Sofroni: Lutja, përvojë e përjetësisë (Përktheu Eleni Pani), KOASh, Tiranë 2012.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF