Libri i plotë

Mesha Hyjnore në pdf [gra] (2.5 MB)
Mesha Hyjnore në pdf [tek] (0.1 MB)