Libri i plotë

Mesha Hyjnore në pdf [graf] (1.6 MB)
Mesha Hyjnore në pdf [tek] (0.2 MB)