Mujori, Përzgjedhje I
Shtator – Tetor – Nëntor
Përktheu: Atë Justin Anthimiadhi
Botim i Kishës Orthodokse Autoqefale të Shqipërisë
Tiranë, 2009

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF