Mujori, Përzgjedhje III
Janar – Shkurt
Përktheu: Atë Justin Anthimiadhi
Botim i Manastirit të Hirshëm të Paraklitit (Ngushëllimtarit)
Oropos, Atikë, Greqi, 2015

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF