Mujori, Përzgjedhje IV
Mars – Prill – Maj – Qershor
Përktheu: Atë Justin Anthimiadhi
Botim i Manastirit të Hirshëm të Paraklitit (Ngushëllimtarit)
Oropos, Atikë, Greqi, 2016

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF