Mujori II, 2011
Përzgjedhje: dhjetor.
Përktheu: Atë Justin Anthimiadhi
Botim i Manastirit të Hirshëm të Paraklitit (Ngushëllimtarit)
Oropos, Atikë, Greqi, 2011.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF