Katekizmi i Krishterë Ortodoks
Perëndia është me ne
Pjesa C, Vëllimi II, Mësimet 19-36

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF