“Pjesë të zgjedhura nga kryeveprat e Shën Joan Gojartit”, shqipëroi Prof. S. Papahristo, KOASh, Tiranë 2013.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF