ME ALFABETIN E SOTËM

Paraqitur me alfabetin e sotëm nga prof. dr. XHEVAT LLOSHI
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë (2015)

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF

ME ALFABETIN ORIGJINAL

Këthyem prei greqishtesë vietër shqip ndë gjuhë gegënishte
prei Konstantinit Kristoforidit Elbasanasit, Konstantinopol, 1872.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF

 

Shënim: Librit i mungojnë psalmet 145-150 në faqet e fundit.