Libri i plotë

Rregullore mbi administrimin e përgjithshëm të KOASh-it, 1955