Libri i plotë

Rregullorja e administrimit të përgjithshëm të Kishës, 1929