Sotos Hondropulos: “Shën Nektari – shenjtor i kohëve tona”, përktheu nga greqishtja Teodor Bendo, Tiranë, 2005.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF