Atë Sofroni Saharov: “Shën Siluan Athoniti”, përktheu nga anglishtja Imzot Joan Pelushi, Tiranë, 2003.

LIBRI NË SHFLETUES
LIBRI NË PDF