Shërbesa e Shejtë e Sh’Jon Vladimirit

Çudibamësit Mbretit të lavdueshëm dhe dëshmorit të madh

Tiranë, 1934

Shërbesa e plotë